24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ

 Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ

γία Ξένη καταγόταν π τ Ρώμη κα π γενι τιμημένη κα επορη. Ο γονες της πιθυμοσαν ν τν νυμφεύσουν. ν μως εχαν τ πάντα τοιμασθε γι τν γάμο, κείνη γκατέλειψε τ νυφικ παστάδα, παίρνοντας μαζί της κα δύο πιστές της θεραπαινίδες κα δι θαλάσσης φθασε στν πόλη τν Μυλασν. Στ Μύλασα μλλον πγε κα γκαταστάθηκε, στερα π συμβουλ το μακαρίου μοναχο Παύλου, ποος μφανίστηκε στν σία μετ π θεο φωτισμό, ταν κείνη πέρασε π τν λεξάνδρεια κα γινε πνευματικός της καθοδηγητής.

Στν πόλη τν Μυλασν, σία Ξένη κτισε ερ να πρς τιμν το Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. κε κτίσθηκαν κα κελι που διέμεναν Ξένη, ο δυ θεραπαινίδες κα λίγες λλες παρθένες.
σία Ξένη, φο διλθε τν ζωή της θεοφιλς κα σίως, κοιμήθηκε μ ερήνη. ταν παρέδωσε τν γία της ψυχ στν Θεό, ν λιος φώτιζε τν γ, φάνηκε στν οραν Σταυρός, πο τν σχημάτιζαν στέρες. Τν οράνιο ατ Σταυρ τν περιέκλειε χορς στέρων, σν ν ταν, καθς φαίνεται, στεφάνι τς σίας Ξένης, μ τ ποο τν πιβράβευε Θες γι τς νηστεες της, τς γρυπνίες της κα τν γνότητα το σώματος κα τς ψυχς.

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ξένην ἤνυσας, ζωὴν ἐν κόσμῳ, ξένην ἔσχηκας, προσηγορίαν, ὑπεμφαίνουσαν τῇ κλήσει τὸν τρόπον σου· σὺ γὰρ νυμφίον λιποῦσα τὸν πρόσκαιρον, τῷ ἀθανάτῳ ὁσίως νενύμφευσαι. Ξένη ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.