ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ

'ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ'

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Π. ΑΝΑΝΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ 
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ 
'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 'ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ'
ΣΤΙΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2011 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΣΤΟΝ PLAYER

 

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Ορθόδοξη Πορεία για την παραχώρηση του Αρχείου.

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ Π. ΑΝΑΝΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ)

 Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ Π. ΑΝΑΝΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ
 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2002
 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΣΤΟΝ PLAYER

29 ΜΑΪΟΥ - Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

 Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως – Αιτίες και συνέπειες.

Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως κατά την αποφράδα 29η Μαΐου 1453, δεν σήμανε μόνο την έναρξη μιας μακροχρόνιας και οδυνηρής για τον Ελληνισμό περιόδου της ιστο¬ρίας του” υπήρξε ταυτόχρονα και το τραγικό τέλος της θλιβε¬ρής εκείνης εποχής, κατά την οποία είχε υπονομευθή καίρια το πολιτικό και οικονομικό μέλλον του Γένους. 

 Ήδη από τον 13ο και τον 14ο αιώνα, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται καταστάσεις που θα επηρεάσουν αποφασιστικά την τύχη των Ελλήνων στους επόμενους αιώνες. Ο ελληνικός κόσμος είχε διασπασθή και διαμοιρασθή κατά το μεγαλύτερο τμήμα του σε ξένους δυνάστες. Οι ειρηνικές ή βίαιες διεισδύσεις αλλο¬φύλων από τον βορρά και την ανατολή είχαν προκαλέσει την εθνολογική του σύμπτυξη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ενορία της Αγίας Γλυκερίας  και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αθηναγόρας Σουπουρτζής, Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Υπεύθυνος Νεότητος και Οικογενείας της Ενορίας έχουν την τιμή να Προσκαλέσουν Όλους σε Μουσική Εκδήλωση Αφιερωμένη στις Αλησμόνητες Πατρίδες την Κυριακή 28 ΜΑΪΟΥ 2023 και ώρα 6:00 μ.μ στο ΚΑΜΙΝΙ!

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 28 Μαΐου 2023
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου)


 (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13)
<< Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. >>

1. ΥΨΩΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ
Στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναγινώσκεται ἕνα τμῆμα τῆς «ἀρχιερατικῆς προσευχῆς» τοῦ Κυρίου μας· προσευχῆς τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέως τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα του κατὰ τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο. Τότε λοιπὸν ὁ Κύριος, ἐνῶ ἔβλεπε τοὺς μαθητάς του, κάποια στιγμὴ ὑψώνει τὰ μάτια του στοὺς οὐρανούς. Ὑψώνει τὰ μάτια του πρὸς τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γιὰ νὰ προσευχηθῇ. Καὶ μὲ τὴν θέασι αὐτὴ πρὸς τὸν οὐρανὸ μᾶς δίνει τὸ ὑπόδειγμα τῆς δικῆς μας στάσεως κατὰ τὶς προσευχές μας. Μᾶς διδάσκει νὰ ὑψώνουμε κι ἐμεῖς τὸ βλέμμα μας πρὸς τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ ἀφοσιωνώμαστε ὁλοκληρωτικὰ στὸν Θεό. Νὰ ἀτενίζουμε πρὸς τὰ ἄνω ὄχι μόνον μὲ τὰ σωματικά μας μάτια ἀλλὰ κυρίως μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας.