ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

(17 – 18 – 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019)
 


  

1)   ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΜΕ ΠΛΟΙΑΡΙΟ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ Ι. ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

2)    ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3)    ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)4)    ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΒΕΡΜΟΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ), ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΝΤΙΝΑ ΜΠΛΟΥΤΗ (ΤΗΛ. 6949.710.141)
 


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 13 Ὀκτωβρίου 2019
 (Τῶν Ἁγίων Πατέρων)

(Λουκ. η΄ 5-15)
<< Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέπον­τες μὴ βλέπωσι καὶ ἀ­κού­οντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπό­ρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαν­τες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀ­κούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλού­του καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κα­τέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέ­γων ἐφώνει· ὁ ἔ­χων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.>>

1. Μνήμη τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Αὐτὴ τὴν Κυριακή τιμοῦμε τὴ μνήμη τῶν ἁγίων 365 θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Ζ´ (7η) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 787 μ.Χ. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ διατυπώθηκε ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ καταδικάσθηκε ἡ αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας....

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στο Ι. Ναό μας, λειτουργεί τμήμα Μουσικής Προπαιδείας για αγόρια και κορίτσια από 7 ετών και άνω (Β' Δημοτικού)

Σε ένα φιλικό περιβάλλον, τα παιδιά διδάσκονται στοιχεία μουσικής με παιγνιώδη τρόπο και μαθαίνουν τραγούδια και τροπάρια της εκκλησίας.

Είναι επιθυμητό τα παιδιά να πλαισιώνουν τα Ιερά αναλόγια.  

Οι συναντήσεις μας γίνονται κάθε Σάββατο, ώρα 10.15 έως 11.00, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικοδήμου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κυρίως Ναό.


Υπεύθυνος είναι ο Υπεύθυνος Ιερέας Νεότητος, 
Αρχιμ. Αθηναγόρας Σουπουρτζής 

Τα μαθήματα παραδίδει ο Κος Μιχαήλ Μαμάης , 
πρωτοψάλτης του Ι. Ναού. 
(Τηλ. 6973496730)

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις.

==================================================

Β. ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Στο Ι. Ναό μας, λειτουργεί τμήμα Χορωδίας ενηλίκων. Δεκτοί ενήλικες πάσης ηλικίας χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις.
Εκεί θα διδάσκονται κυρίως τραγούδια παραδοσιακά και λιγότερο ψαλτικά. Γίνονται προσπάθειες σύστασης ορχήστρας για να πλαισιώνει την χορωδία.

Οι συναντήσεις μας γίνονται κάθε Σάββατο, ώρα 11.00 έως 12.00 , στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικοδήμου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κυρίως Ναό.

Τα μαθήματα παραδίδει η Κα Δήμητρα Μπαμπίλη.Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις.

Εκδημία Καθηγουμένης Ι. Μ. Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης

Εκδημία Καθηγουμένης Ιεράς Μονής 

Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με ιδιαίτερη συγκίνηση αναγγέλλει την κοίμηση της μακαριστής γερόντισσας μοναχής Στυλιανής, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 8ης Οκτωβρίου 2019. Η Γερόντισσα Στυλιανή μοναχή, κατά κόσμον Αγγελική Καρατζογιάννη, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1933 στο Νεοχώριον Μεσολογγίου. Το Δημοτικό Σχολείο το τελείωσε στο Νεοχώριο Μεσολογγίου και το Γυμνάσιο στη Νίκαια. Σε ηλικία 21 ετών εισήχθη ως δόκιμος στην Ιερά Μονή Υπαπαντής του Κυρίου Καλαμάτας υπό την καθοδήγηση του γέροντος Ιωήλ Γιαννακόπουλου και τον Σεπτέμβριο του 1958 εντάχθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου στο Λουτράκι. Έγινε ρασοφόρος την Κυριακή των Βαΐων του 1959. Στις 9 Μαρτίου του 1963 με ενέργειες του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χρυσοστόμου η γερόντισσά της μοναχή Στυλιανή Γουσοπούλου μαζί και με άλλες πέντε αδελφές, εκ της Ιεράς Μονής του Οσίου Παταπίου, μεταξύ των οποίων και η εκδημήσασα γερόντισσα Στυλιανή, εντάχθηκαν στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Στην εορτή των Θεοφανείων του έτους 1969 πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση της μακαριστής πρώτης γερόντισσας Στυλιανής αλλα συγχρόνως και η μεγαλοσχημία της μετέπειτα Καθηγουμένης, μακαριστής πλέον γερόντισσας Στυλιανής από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Ιερώνυμο τον Α’. Η Κοίμηση της πρώτης  Γερόντισσας έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 1974 και στις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους 1974 εξελέγη παμψηφεί νέα Καθηγουμένη της Μονής η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή Καρατζογιάννη, η ενθρόνιση της οποίας έγινε από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Σεραφείμ. Κατά την περίοδο της ηγουμενείας της η Ιερά Μονή Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης γνώρισε μεγάλη πνευματική άνθιση. Συγκροτήθηκε μια πολυμελής αδελφότητα νέων μοναζουσών και η Μονή ανακαινίσθηκε και ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β´, πληροφορηθείς την εκδημία της γερόντισσας Στυλιανής στις 04:00 το πρωί από τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπής και υπεύθυνο εποπτείας των Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων, επίσκοπο Θεσπιών κ. Συμεών, εξέφρασε την βαθύτατη συγκίνησή του για το γεγονός της κοιμήσεως της γερόντισσας, με την οποία ιδιαιτέρως συνεδέετο ο Μακαριώτατος Ποιμενάρχης μας και συνεργάσθηκε άριστα. Τη εντολή του Μακαριωτάτου ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής μετέβη άμεσα στην Μονή, όπου ετέλεσε νεκρώσιμο τρισάγιο επί της νεκρικής κλίνης της μακαριστής Γερόντισσας και μετέφερε στην βαθυαλγούσα αδελφότητα την συμπάθεια και συμπαράσταση του Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Σήμερα, Τρίτη 08 οκτωβριου 2019, το σκήνωμα της μακαριστής γερόντισσας θα τεθεί σε προσκύνημα στο Παλαιό Καθολικό της Μονής, ενώ την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου το πρωί θα μεταφερθεί στο νέο Καθολικό της Μονής, όπου θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεσπιών κ. Συμεών, ενώ η εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00 το μεσημέρι προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου του Β´.

<Πηγή: http://iaath.gr >

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 6 Ὀκτωβρίου 2019
(Γ΄ Λουκᾶ)
(Λουκ. ζ´ 11-16)
<<Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συν­επορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογε­νὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐ­τῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσ­ελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀν­εκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔ­δω­­κεν αὐτὸν τῇ μη­τρὶ αὐ­­τοῦ. ἔλαβε δὲ ­φό­­­βος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγον­τες ὅτι προ­φή­της μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.>> 

1. Συμμετοχὴ στὸ πένθος
Δὲν ἦταν μιὰ συνηθισμένη κηδεία. Ὁ νεκρὸς ἦταν νέος· καὶ ἦταν τὸ μονάκριβο παιδὶ τῆς μητέρας του, ἡ ὁποία μάλιστα ἦταν χήρα. Ὁ γιός της ἦταν τὸ μόνο στήριγμά της, ἡ παρηγοριά της· ἀλλὰ τώρα δὲν ὑπάρχει πλέον στὴ ζωή… Ὁ πόνος ἦταν μεγάλος, τὸ πένθος βαρύ. Ὁλόκληρη ἡ κωμόπολη τῆς Ναῒν εἶχε συγ­κλονισθεῖ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν θάνατο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ «ὄχλος ἱκανός», πολὺς λαός, ἔλαβε μέρος στὴν κηδεία συμπαριστάμενος στὴν πονεμένη μάνα. Καὶ τώρα, νά, τὸ σκήνωμα μεταφέρεται γιὰ τὴν ταφή. Τὰ πλήθη ἀκολουθοῦν σιωπηλά…