ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
οδ. Αγ. Γλυκερίας 13, Γαλάτσι
τηλ. 697 0309010

https://drive.google.com/open?id=1F_0V_0elA8KO18EFDbEIapcUA-azjSES


Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
συνεχίζεται κανονικά στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ μας καθ’ όλη την διάρκεια
της Μεγάλης Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Βοήθησε κι εσύ τους συνανθρώπους μας

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ,
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ !
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣ!

1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
( ΛΑΔΙ, ΓΑΛΑΤΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ,
ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΟΣΠΡΙΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ, ΚΑΦΕΣ Κ.Λ.Π.)

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

3. Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Εν όψει της Εορτής του Πάσχα, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
φροντίζει ώστε κανείς να μην στερηθεί των βασικών αγαθών.
 


Διά το Κέντρον Ενοριακής Αγάπης,
 Η Διοικούσα Επιτροπή

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 29 Μαρτίου 2020, 
Δ΄ Νηστειῶν – Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος 
 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ

(Μάρκ. θ΄ 17-31)
<< Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κρᾶξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. >>

1. ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
Μόλις ὁ Κύριος κατέβηκε ἀπό τό ὄρος Θαβώρ, ἀπό τό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως κάτω στόν κόσμο ἕ­νας πατέρας ἔτρεξε κο­ν­τά του νά τοῦ πεῖ τό δρά­μα του: Δι­δάσκαλε, σοῦ ἔφερε τό γιό μου, πού τό κυρίευσε δαι­μο­νι­κό πνεῦμα καί τοῦ πῆ­ρε τή φωνή. Ὑπο­φέρει πολύ! 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ


ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020,
 ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ. 
ΕΤΣΙ ΣΤΙΣ 03.00 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΗΛΑΔΗ 4.00

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. 
  
Κρατάμε ως βασική οδηγία την δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα «υπευθυνότητα είναι να συμπεριφέρεσαι σαν να έχεις ήδη τον ιό και φοβάσαι μήπως τον μεταδώσεις» .

Μένουμε σπίτι και έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας και όλοι μαζί την λειτουργία και συνέχεια της κοινωνίας μας, γιατί η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους παρόντες.

Μένουμε σπίτι και προσευχόμαστε...

 ΑΚΟΥΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΟΝ ΛΕΠΡΟ


ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID-19

«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ».


1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΓΙΑ ΤΑ 
«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».


2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19