ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα.


Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>