ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα.
 Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του μήνα,
 πατώντας στο <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>