ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ       
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τηλ. 2102931523  Φαξ. 2102924107


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2024


1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

  17/3    ΚΥΡΙΑΚΗ     ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 10.00
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗΣ – ΟΜΙΛΙΑ   
18.00 – 19.00

18/3   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  08.00 – 10.00
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Α’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ    
18.00 – 19.00

19/3  Κ. ΤΡΙΤΗ  
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Β’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ   
 18.00 – 19.00

20/3    Κ. ΤΕΤΑΡΤΗ  Αγίων Σαββαϊτών
   ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Γ’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ  
 18.00 – 19.00

21/3      Κ. ΠΕΜΠΤΗ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   07.30 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Δ’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ   
18.00 – 19.00

22/3   Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.00 – 18.00
ΕΥΛΟΓΗΣΙΣ ΚΟΛΛΥΒΩΝ  18.15 – 19.00
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 20.30

23/2   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΘΑΥΜΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ.
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   18.00 – 19.00

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

24/3    ΚΥΡΙΑΚΗ   Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ), 
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
08.30 – 10.30
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,
 ΟΜΙΛΙΑ  
 18.00 – 19.00

25/3   ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 10.30
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 10.30 - 11.00 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  18.00 – 19.00
       
 26/3  ΤΡΙΤΗ  
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00
                                                                                                                                                                                                   
27/3    ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30

Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 18.00 – 19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
19.00 – 20.00

28/3      ΠΕΜΠΤΗ  
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

29/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΜΑΡΚΟΥ ΕΠ. ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ   
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
07.00 – 09.30
 
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 18.30

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 20.30

30/3   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
      ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   18.00 – 19.00
 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

31/3    ΚΥΡΙΑΚΗ   Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ      ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
08.30 – 10.20
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  18.00 – 19.00
 
01/4   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.00
 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00
 
02/4  ΤΡΙΤΗ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

03/4   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΝΙΚΗΤΑ ΟΣΙΟΥ
  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 18.00 – 19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 19.00 – 20.00

04/4   ΠΕΜΠΤΗ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 18.00 – 19.00
 
05/4    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΟΣΙΑΣ ΕΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
 Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 18.30
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 20.30

06/4   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   18.00 – 19.00

 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

07/4   ΚΥΡΙΑΚΗ   (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
ΟΡΘΡΟΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ   
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
07.00 – 10.30
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  18.00 – 19.00

08/4   ΔΕΥΤΕΡΑ   
  Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ    18.00 – 19.00

09/4  ΤΡΙΤΗ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

10/4    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 18.00 – 19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 19.00 – 20.00

11/4    ΠΕΜΠΤΗ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

12/4    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠ. ΠΑΡΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ   
07.00 – 09.30
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 19.00
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 20.30

13/4   ΣΑΒΒΑΤΟ  
      ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30        
Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   18.00 – 19.00

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

14/4    ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
08.30 – 10.20
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  18.00 – 19.00
 
15/ΔΕΥΤΕΡΑ  
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

16/4  ΤΡΙΤΗ    
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

17/3    ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  18.00 – 20.00
(Ψάλλεται με τον Όρθρο της Πέμπτης της Ε' εβδομάδος των Νηστειών)

18/4      ΠΕΜΠΤΗ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

19/4    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.00 – 19.00
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.15 – 21.15

20/4   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   
18.00 – 19.00

 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

21/4    ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ   ΜΑΡΙΑΣ  ΑΙΓΙΠΤΙΑΣ
ΟΡΘΡΟΣ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
07.00 – 10.30
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  18.00 – 19.00
 
22/4   ΔΕΥΤΕΡΑ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

23/4  ΤΡΙΤΗ   
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

24/4    ΤΕΤΑΡΤΗ  (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΣΙΑΣ
  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
19.00 – 20.00

25/4      ΠΕΜΠΤΗ   (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)  
ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  18.00 – 19.00

26/4    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ   
18.00 – 19.00

27/4   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ  
  ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ    
18.00 – 19.00

  28/4   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ   
ΟΡΘΡΟΣ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΪΩΝ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ    
08.30 – 10.30


ΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ