ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αγίας Γλυκερίας 13
Γαλάτσι
Τ.Κ 11147

Τηλέφωνο: 2102931523

Τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ): 2102924107