ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

  ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Την Πέμτην 14 Μαρτίου 2024 και ώραν 18.00 μετά τον Εσπερινό, θα τελεστεί εις τον Ιερόν μας Ναόν το μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.

Παρακαλούνται και προσκαλούνται άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί, όπως συμμετάσχωσι εις το Ιερόν μυστήριον του Ευχελαίου, προς ευλογίαν και αγιασμόν αυτών.