ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

 ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Την Τρίτην 06 Φεβρουαρίου και ώραν 17.30 μετά τον Εσπερινό του Αγίου Παρθενίου, θα τελεστεί εις τον Ιερόν μας Ναόν το μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν προς προσκύνηση Ι. Λείψανο του Αγίου.

Παρακαλούνται και προσκαλούνται άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί, όπως συμμετάσχωσι εις το Ιερόν μυστήριον του Ευχελαίου, προς ευλογίαν και αγιασμόν αυτών.