ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ