ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

 
Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι.

Οι εφημέριοι και το Εκκλησιαστκόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου ως και τα Δ.Σ του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου και της Ενοριακής Νεανικής Εστίας καθώς και οι εργαζόμενοι στον Ιερό Ναό. Σας εύχονται όπως διέλθητε τας Αγίας Εορτάς της Θείας Επιφανείας εν υγιεία ψυχική και σωματική.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !