ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

 

            Ἀπό 14/11/2023, ἡμέρα Τρίτη, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλίππου καί μέχρι τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων θά τελεῖται καθημερινῶς ἡ Θεία Λειτουργία.

(Θ. Λειτουργία 07.00 - 09.30)