ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δωρεάν Μαθήματα Αγιογραφίας ! 
Διδάσκει η κυρία Δέσποινα Σκοπού  Μαρία Ρουφάνη