ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

 ΑΠΡΙΛΙΟΣΣας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα,
ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>