ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2023
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ