Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1897-1959)

 Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1897-1959)