ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2022

  17/4    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 
  18.00
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
(ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ) 
(Μνημόνευσις του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταρασθείσης συκής) 
19.00

18/4   ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
 (ΠΡΩΙ)
ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ 
ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
07.00 – 09.00
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ   
18.00 – 19.00
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
(ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΤΡΙΤΗΣ)
(Μνημόνευσις της παραβολής των Δέκα Παρθένων)  
19.00

19/4  ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ - ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ
 (ΠΡΩΙ)
ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ 
ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
07.00 – 09.00
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
(ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
(Μνημόνευσις της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός. Ψάλλεται δε το περιώνυμον Τροπάριον της Κασσιανής << Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή...>>)   
19.00

20/4    ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΥΡΩ
 (ΠΡΩΙ)
  ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ 
ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
07.00 – 09.00
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
17.00
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ
(ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ)
( κατά την οποίαν εορτάζομεν τον Ιερόν Νηπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον, την Υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσία αυτή )
 19.00

21/4     ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
 (ΠΡΩΙ)
ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΣ)
05.00 – 06.30
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
07.30 - 09.30
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
(ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ κατά την οποίαν επιτελούμεν τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού) 
18.30

22/4   ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
 (ΠΡΩΙ)
ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ 
08.00 – 10.00
Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ
10.00 - 12.00
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
( Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ κατά τον οποίον εορτάζομεν την Θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου Κάθοδον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού)
19.00 - 21.00
Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
21.00
(Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ: ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ)

23/4   ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ - Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ
 (ΠΡΩΙ)
ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΣ)
05.30 – 06.30
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ)
08.00 - 10.00
 (ΕΣΠΕΡΑΣ)
ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
23.00 - 00.00
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
00.00 - 01.30
      
  24/4   ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
18.30

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ, ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΟΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΑΙ, ΟΙ ΝΕΩΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ