ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα,
ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>