19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

  Αγία Φιλοθέη η Αθηναία
Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α'. (Τὸν συνάναρχον Λόγον).
Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος. 

σία Φιλοθέη γεννήθηκε τ τος 1522 μ.Χ. στν τουρκοκρατούμενη τότε θήνα. Ο εσεβες γονες της νομάζονταν γγελος κα Συρίγα Μπενιζέλου. μητέρα της ταν στείρα κα πέκτησε τν γία μετ π θερμ κα συνεχ προσευχή....

 Ὁ Κύριος πο κανοποιε τ θέλημα κείνων πο Τν σέβονται κα Τν γαπον, κουσε τν δέησή της. Κα πράγματι, μία μέρα Συρίγα μπκε κατ τν συνήθειά της στ να τς Θεοτόκου γι ν προσευχηθε κα π τν κόπο τς ντονης κα πίμονης προσευχς τν πρε γι λίγο πνος. Τότε κριβς εδε να θαυμαστ ραμα. να φς σχυρ κα λαμπρ βγκε π τν εκόνα τς Θεομήτορος κα εσλθε στν κοιλιά της. τσι ξύπνησε μέσως κα κρινε τι τ ραμα ατ σήμαινε στν κανοποίηση το ατήματός της. τσι κι γινε. στερα π λίγο καιρ Συρίγα μεινε γκυος κα φερε στν κόσμο τ μονάκριβη θυγατέρα της.

 Μαζ μ τν Χριστιανικ νατροφή, δωσαν στν μοναχοκόρη τους κα κάθε δυνατή, γι τν ποχ κείνη, μόρφωση. τσι Ρηγούλα, ατ ταν τ νομά της προτο γίνει μοναχή, σο αξανε κατ τν σωματικ λικία, τόσο προέκοπτε κα κατ τν ψυχή, πως λέει τ συναξάρι της.

 Σ λικία 14 χρονν, ο γονες της τν πάντρεψαν μ ναν π τος ρχοντες τς θήνας. ργότερα, φο πέθαναν ο γονες κα σύζυγός της, ρθε ρα ν πραγματοποιήσει να μεγάλο πόθο της. φιερώνεται ξ λοκλήρου στν Χριστό, γίνεται μοναχ κα παίρνει τ νομα Φιλοθέη.

Κατ’ ρχήν, στερα π ντολ το γίου νδρέα το Πρωτόκλητου, τν ποο εδε σ ραμα, οκοδόμησε να γυναικεο μοναστήρι μ ρκετ κελιά, στ ποο κα δωσε τ νομα το γίου γι ν τν τιμήσει. Στ μοναστήρι πρόσθεσε κα λλα ναγκαα οκοδομήματα κα κτάσεις κα τ προικοδότησε μ μετόχια κα ποστατικά, πο περεπαρκοσαν γι τ διατροφ κα συντήρηση τν μοναζουσν.

 Τ μοναστήρι ατ το γίου νδρέα σζόταν στν θήνα, μ τ Χάρη το Θεο, π πολλ τη μετ τν κοίμηση τς γίας κα ταν πλουτισμένο, χι μόνο μ ποστατικ κα διάφορα μετόχια, λλ κα μ πολυειδ χρυσοΰφαντα ερατικ μφια κα σκεύη, παραίτητα γι τς τήσιες ερς τελετς κα γρυπνίες. Προπαντς μως τ μοναστήρι σεμνυνόταν κα γκαλλωπιζόταν  μ τ θησαυρ το τιμίου κα γίου λειψάνου τς γίας, τ ποο ταν ποθησαυρισμένο κα ποτεθειμένο στ δεξι μέρος το ερο Βήματος, που κα τ σπάζονταν μ ελάβεια λοι ο Χριστιανοί. Τ τίμιο λείψανο τς γίας σκορποσε εωδία, γεγονς πο ποτελοσε μφαν μαρτυρία κα πόδειξη τς γιότητας ατς.

 Τ παράδειγμά της, λοιπόν, ν φιερωθε στν Χριστό, τ κολουθον κα λλες νέες. Σ λίγο διάστημα, μον φθασε ν χει διακόσιες δελφές. μον τς σίας Φιλοθέης γίνεται πραγματικ λιμάνι. κε βρίσκουν προστασία λοι ο ταλαιπωρημένοι π τν σκλαβιά. κε ο ρρωστοι βρίσκουν θεραπεία, ο πεινασμένοι τροφή, ο γέροντες στήριγμα κα τ ρφαν στοργή.

 Ἡ σία, παρ τς ντιδράσεις τν Τούρκων, οκοδομε διάφορα φιλανθρωπικ δρύματα, νοσηλευτήρια, ρφανοτροφεα, «σχολεα δι τος παδας τν θηναίων, δι ν’ νοίξ τος φθαλμος ατν πρς τν παράδοσιν κα τν δόξαν τν προγόνων των». Πρωτοστατε σ λα ατ τ ργα γουμένη Φιλοθέη. Διδάσκει μ τ λόγια κα μ τ ζωή της. Στηρίζει τος πονεμένους σκλάβους μ τν προσευχή της. διαίτερες εναι ο φροντίδες της γι ν σώσει π τν ξισλαμισμ τν ρπαγ τν Τούρκων τς νέες λληνίδες.

 Ἡ λη μως δράση τς γίας Φιλοθέης ξαγρίωσε κάποτε τος Τούρκους. Κάποια στιγμ τν συλλαμβάνουν κα κείνη μ πνευματικ νδρεία μολογε: «γ διψ ν πομείνω διάφορα εδη βασανιστηρίων γι τ νομα το Χριστο, τν ποο λατρεύω κα προσκυν μ λη μου τν ψυχ κα τν καρδιά, ς Θε ληθιν κα νθρωπο τέλειο κα θ σς χρωστάω μεγάλη εγνωμοσύνη ν μπορετε μία ρα πρωτύτερα ν μ στείλετε πρς Ατν μ τ στεφάνι το μαρτυρίου». στερα π τν ρωικ ατ πάντηση πρς τος κατακτητές, λοι πίστευαν τι πανευτυχς κα φερώνυμη Φιλοθέη ντς λίγου θ τελειοτο δι το μαρτυρικο θανάτου. μως, κατ θεία βούληση, τν τελευταία σχεδν στιγμ πρόφθασαν κάποιοι Χριστιανο κα καταπράϋναν τν γεμόνα μ διάφορους τρόπους. τσι πέτυχαν ν λευθερώσουν τν γία.

 Ἀφεθεσα πλέον λεύθερη, γία Φιλοθέη, πέστρεψε ναίμακτη στ μοναστήρι της, πως π Μεγάλου Κωνσταντίνου μυροβλύτης Νικόλαος κα πολλος αἰῶνες ργότερα ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γιος Γρηγόριος Παλαμς. Φρόντιζε δέ, χι μόνο γι τ σωτηρία τς δικς της ψυχς λλ κα τν λλων, φο τος μν νάρετους τος στερέωνε στν ρετή, τος δ μαρτωλος τος βελτίωνε θικ κα τος δηγοσε στ μετάνοια. Κα ποκλειστικ γι τ σκοπ ατ πέρασε στ νσο Τζι (Κέα), που πρ πολλο εχε οκοδομήσει μετόχι, γι ν ποστέλλει κε τς μοναχς κενες πο φοβονταν γι διαφόρους λόγους ν διαμένουν στν θήνα. Στν Τζι μεινε ρκετ χρόνο κα κατήχησε θεαρέστως τς σκούμενες δελφς στν κριβ τήρηση τν κανόνων τς μοναστικς ζως. Μόλις τελείωσε τ ργο της κε, πέστρεψε κα πάλι στν θήνα. 

 Μάταια ο Τορκοι προσπαθον ν νακόψουν τν δράση της. σπου μία νύχτα, στς 2 κτωβρίου το τους 1588, πγαν στ μονύδριο πο εχαν οκοδομήσει στ Πατήσια (τυχε τότε ν ορτάζεται μνήμη το γίου ερομάρτυρος Διονυσίου το ρεοπαγίτου κα γία μαζ μέ τς λλες δελφς βρίσκονταν στν ερ να πιτελώντας λονύκτια γρυπνία) κα πέντε π ατος νέβηκαν στν ξωτερικ τοχο κα πήδησαν μέσα στν αλή. Στν συνέχεια εσέβαλαν στ ναό, που ρπαξαν τν γία κα τν μαστίγωσαν μ μανία κα βαναυσότητα. Τ σκητικό της σμα δν ντεξε πολύ. Δορκς τν θηνν πέκυψε.

  Εκοσι μέρες μετ π τν κοίμηση τς γίας, τάφος της εωδίαζε. κόμη, ταν μετ π να τος γινε νακομιδή, τ τίμιο λείψανό της βρέθηκε σο κα κέραιο. πιπλέον ταν γεμάτο μ εωδιαστ μύρο, τραν κα λαμπρ πόδειξη τς θεάρεστης κα νάρετης πολιτείας της, πρς δόξα κα ανο το Θεο κα καύχημα τς πίστεώς μας. Τ ερ λείψανό της βρίσκεται σήμερα στν Μητροπολιτικ Να τν θηνν.