18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΟΣ

 Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

ταν δίδυμα δέλφια κα ταν ρρηκτα νωμένοι δι τς θερμς πίστεως κα γάπης πο εχαν πρς τ Χριστό. Κατάγονταν π τ Βυζάντιο κα εχαν διδαχθε τν χριστιανισμ κα τν τέχνη το λιθοξόου π τος γίους Πρόκλο (κα χι Πάτροκλο, πως λανθασμένα γράφεται π ρισμένους Συναξαριστές, κα πο μνήμη του τσι λανθασμένα παναλαμβάνεται κα τν 21ηανουαρίου) κα Μάξιμο, ο ποοι πέστησαν κα μαρτυρικ θάνατο γι τν Χριστό.

 Μετ τν θάνατο τν διδασκάλων τους, Φλρος κα Λαρος ναχώρησαν στν λλυρία κα διάλεξαν σν τόπο διαμονς τους τν πόλη Ολπιανά. Στν πόλη ατ ργάζονταν τν τέχνη τους, λλ συγχρόνως μέσ ατς προσπαθοσαν γι τν ξάπλωση το Εαγγελίου.

 κε πρχε κα κάποιος ερέας εδώλων, νομαζόμενος Μερέντιος. γις ατο θανάσιος π τ να του μάτι παθε τύφλωση, πο π τν ατρικ πιστήμη δ βρκε θεραπεία. Τότε πλησίασε τος δυ τεχντες δελφούς, ο ποοι μ τν πίκληση το νόματος το Χριστο θεράπευσαν τ μάτι το γιο το εδωλολάτρη ερέα, μ ποτέλεσμα ν πιστέψουν κα ο δύο στν Χριστό. Ατ μόλις τ μαθε παρχος Λύκων, συνέλαβε τος δύο δελφος καί, φο τος βασάνισε φρικτά, τος ριξε μέσα σ να πηγάδι, που κα παρέδωσαν τ πνεμα τους.

τσι, ο δυ τεχντες δελφο μπκαν στν αώνια πόλη, «ς τεχνίτης κα δημιουργς Θεός». Τς ποίας, δηλαδή, τεχνίτης κα κτίστης εναι ατς Θεός.

πολυτίκιον. χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρίβον διαπερᾶτε καλῶς, ὡς αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες· ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητάς, Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες· Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ῥύσασθε πάντας ἡμᾶς Ἅγιοι.