ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 Τέλεση Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό κάθε Δήμου με 1 πιστό ανά 25 τ.μ. και όριο τους 20 πιστούς από 18 Απριλίου έως και 25 Απριλίου 2021.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  
 (18 Απριλίου έως και 25 Απριλίου 2021)

18 ΚΥΡΙΑΚΗ 
Θ. Λειτουργία 07.00 - 10.00

21 ΤΕΤΑΡΤΗ    
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 
07.00 - 09.30
ΕΣΠΕΡΑΣ
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 
18.00 - 19.30
 
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 
07.00 - 09.30

24 ΣΑΒΒΑΤΟΝ (ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ)
Θ. Λειτουργία 07.00 - 09.30

  25 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  
Θ. Λειτουργία
 07.00 - 10.00