ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 
ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν
 κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα»

ριθ. Πρωτ. 1737
ριθ. Διεκπ. 808

θήνησι τ 21 πριλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041

Πρ
ς
το
ς Σεβασμιωτάτους Μητροπολτας
τ
ς κκλησας τς λλδος
Ε
ς τάς δρας ατν

ΘΕΜΑ: «
ποφάσεις τς Διαρκος ερς Συνόδου τς 20.4.2021 ς πρός τήν λειτουργία τν ερν Ναν κατά τήν περίοδο τς Μεγάλης βδομάδος καί το Πάσχα»