ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι.Tα Δ.Σ του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου και της Ενοριακής Νεανικής Εστίας του Ιερού Ναού Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου, Σας εύχονται όπως διέλθητε τας Αγίας Εορτάς της Θείας Επιφανείας εν υγιεία ψυχική και σωματική.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !