Εκκλησία της Ελλάδος 1821

 


Δέκα Συνέδρια. Δέκα Τόμοι Πρακτικών με ομιλίες, βιβλιογραφία και σχόλια, ως μια πνευματική προσφορά στο Έθνος, στην Επιστήμη, στην κοινωνία, στις νεώτερες γενεές.

Α' τόμος: «Ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία του 1821».
Οι ομιλητές επισημαίνουν ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις ιστορικές πηγές και όχι σε αυθαίρετες ερμηνείες.

[Εκδόσεις Αρχονταρίκι | Τ: 210 9310605 | email: info@archontariki.eu]