28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

28 ΤΕΤΑΡΤΗ -   Η ΦΩΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ 'ΟΧΙ'
Θ. Λειτουργία 07.00 - 10.30
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
11.00 - 11.30