1821-2021. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποδίδει την οφειλόμενη τιμή

1821-2021. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποδίδει την οφειλόμενη τιμή 
στους Αγωνιστές που υπέρ Πίστεως και Πατρίδος θυσιάστηκαν 
για την Ελευθερία.  
 


8 Οκτωβρίου 1820. Ακριβώς πριν από 200 χρόνια. 
Από την πόλη Ισμαήλ της Βεσσαραβίας (Ουκρανίας), ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ως επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας, αποστέλλει επιστολή προς τους Επισκόπους και τους Προκρίτους των νησιών του Αιγαίου. Τους καλεί να είναι έτοιμοι για την Επανάσταση. Γράφει χαρακτηριστικά:
«Ρίψατε τα βλέμματά σας εις τας θαλάσσας και θέλετε τας ιδεί κατεσκεπασμένας από θαλασσοπόρους ομογενείς ετοίμους να ακολουθήσωσι το παράδειγμα των ηρώων της Σαλαμίνος. Κοιτάξατε και εις την ξηράν και απανταχού βλέπετε Λεωνίδας οδηγούντας φιλοπάτριδας Σπαρτιάτας».
 


Σημαία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας με τα σύμβολα «εφοδιαστικού ιερέως» της Φιλικής Εταιρείας. Φέρει τον ιερό δεσμό με τις 16 στήλες, σταυρόν εντός κλάδων ελαίας & λογχοφόρους σημαίες με τα γράμματα Η ΕΑ(Ελευθερία) Η ΘΣ(Θάνατος). Τη σχεδίασε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός & την ύψωσε ο Γεώργιος Σισίνης το 1821 στην Ήλιδα.