Μηνύματα Μακαριωτάτου για το νέο σχολικό έτος 2020 - 2021

Μηνύματα Μακαριωτάτου 
για το νέο σχολικό έτος 2020 - 2021
1. ΜΗΝΥΜΑ Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020-2021

2. ΜΗΝΥΜΑ Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020-2021

3. ΜΗΝΥΜΑ Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 
Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020-21


Πηγή: iaath.gr