01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 
(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αθηναγόρας Σουπουτρτζής, Γραμματέας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και Πρόεδρος του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Γλυκερίας Πολιούχου Γαλατσίου, καθώς και τα φιλάνθρωπα μέλη του Δ.Σ του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, σας εύχονται καλό Εκκλησιαστικό Έτος, γεμάτο υγεία, Θεία Ευλογία και πλούσιο σε πράξεις φιλανθρωπίας και αγάπης.

Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ> 
Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λέξις λατινικὴ (indictio) ὁρισμὸν σημαίνουσα καθ’ ὂν κατὰ δεκαπενταετὴ περίοδον ἐπληρώνοντο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων οἱ φόροι. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος εἰσήγαγεν ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ (1 – 14), ὄτε διέταξε τὴν γενικὴν τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἀπογραφὴν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, κατὰ τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) ἐγένετο ἐπισήμως χρῆσις τῆς Ἰνδικτιῶνος ὡς χρονολογίας. Ἔκτοτε δὲ ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ νῦν ἑορτάζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἀρχὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους».

  «Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου χρόνου, ὢ καὶ παλαιὲ καὶ δι’ ἀνθρώπους νέε».