ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τέλεσις ἀκολουθίας Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν τὴν Παρασκευὴ 24/7/2020 ὥρα 20:00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF