ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣΣας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα.Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>