Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς 12.5.2020
ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
κατά τό χρονικόν διάστημα 
ἀπό 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.»


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ