ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ