ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,
κατετέθης Χριστέ,
καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ