ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ 
(Από τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθάγγελο)
Σας παρακαλώ, αδελφοί και φίλοι, στο όνομα της αγάπης του Θεού, κάθε ημέρα να διαβάζουμε την ακόλουθη προσευχή της Αγίας Βαρβάρας και να ζητήσουμε τη μεσιτεία της. Να προσθέτουμε ένα λόγο προσευχής για αυτούς πού νοσούν και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που δίδουν καθημερινά τη μεγάλη αυτή μάχη για την υγεία όλων μας. Κάθε μεσημέρι στο Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας, δώσαμε την οδηγία στους εφημερίους να τελείται κεκλεισμένων των θυρών η Παράκληση στην Αγία Βαρβάρα μέχρι να τελειώσει η δοκιμασία αυτή. Ο Θεός μαζί μας!

+Μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος


Προσευχή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας 
για προστασία από κάθε λοιμικό νόσο

«Άναρχε Θεέ, ο τον ουρανόν τείνας ωσεί καμάραν, την δε γην εφ’ υδάτων εδράσας, ο νεφέλαις ύειν προστάττων, ήλιόν τε φωταγωγόν πάσι παραστησάμενος, και τας κοινάς ταύτας απολαύσεις δικαίοις τε και αδίκοις, αγαθοίς άμα και πονηροίς χορηγών, αυτός και νύν ημών δεομένων επάκουσον, Βασιλεύ, και ός άν του Σου ονόματος και της εμής αθλήσεως τω οίκω αυτών επισκήψειε, μη άλλο τι μηδέν των λωβάσθαι σώματα και λυπείν δυναμένων. Οίδας γαρ, Κύριε, ότι σάρκες ημείς και αίμα, ποίημα των σών αχράντων χειρών και εικόνιση και ομοιώσει τετιμημένοι. Ἀμήν!».Πηγή: < https://poimin.gr >