ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ...Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας 
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις"
και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.
 
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα, 

φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι,
πού εγεννήθη ο Χριστός, να παν να Τον ευρώσι.

Διά Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,  
αμέσως εταράχθηκε κι έγινε θηριώδης,  

ότι πολλά φοβήθηκε διά την βασιλείαν,  
μη του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν.

Εις έτη πολλά!

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ