ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ , ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΔΕ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 ΕΝ ΕΥΛΟΓΙΑΙΣ ΚΥΡΙΟΥ.ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2020