ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα και
καλό υπόλοιπο Τεσσαρακοστής.
 Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>