Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

Ο ΆΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Συμφερουπόλεως - Κριμαίας, 
Ο ΙΑΤΡΟΣ