ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Οι εφημέριοι και το Εκκλησιαστκόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου ως και τα Δ.Σ του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου και της Ενοριακής Νεανικής Εστίας καθώς και οι εργαζόμενοι στον Ιερό Ναό. Σας εύχονται όπως διέλθητε τας Αγίας Εορτάς της Θείας Επιφανείας και του Νέου Έτους εν υγιεία ψυχική και σωματική.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2024