ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
 Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 
"ΦΙΛΩΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ" ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, 
ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΥΚΛΗ, 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗ.