ΑΣΚΗΣΗ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23»

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 


Τήν Δευτέρα 2 Ὀκτωβρίου 2023 στό πλαίσιο τῆς στρατιωτικῆς ἄσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23», θά ἐνεργοποιηθεῖ δοκιμαστικά τό σύστημα ἔγκαιρης προειδοποιήσεως ἀμάχου πληθυσμοῦ σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια.

Κατά τίς ὧρες ἠχήσεως τῶν σειρήνων συναγερμοῦ, θά λάβει χώρα καί ἡ *ταυτόχρονη κωδωνοκρουσία τῶν Ἱερῶν Ναῶν.*

Στην Αττική οι καμπάνες θα ηχήσουν:

 (ὥρα 11.00), 
 (ὥρα 11.30), 
 (ὥρα 12.40), 
(ὥρα 12.50)

Η ενεργοποίηση των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης, ανησυχίας ή πανικού.