21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

 Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις· ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς, μεγαλοφώνως βοήσωμεν· χαῖρε τῆς οἰκονομίας, τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσης. 
 

Ἡ εὐσεβς ννα σύζυγος το ωακείμ, πέρασε τν ζωή της χωρς ν μπορέσει νὰ τεκνοποιήσει, καθς ταν στείρα. Μαζ μ τν ωακεμ προσευχόταν θερμὰ στν Θε ν τν ξιώσει ν φέρει στν κόσμο να παιδί, μ τνπόσχεση τι θ φιέρωνε τ τέκνο της σ Ατόν.

 Πράγματι, ὁ Πανάγαθος Θες χι μόνο τς χάρισε να παιδί, λλ τν ξίωσε νὰ φέρει στὸν κόσμο τν γυναίκα πο θ γεννοσε τν Μεσσία, τν Σωτήρα μαςησο Χριστό.

 Ὅταν Παναγία γινε τριν χρόνων, σύμφωνα μ τν παράδοση, ννα κα ὁ Ἰωακείμ, κρατώντας τν πόσχεσή τους, τν δήγησαν στ Να κα τν παρέδωσαν στὸν ρχιερέα Ζαχαρία. Ὁ ρχιερέας παρέλαβε τν Παρθένο Μαρία καὶ τν δήγησε στ για τν γίων, που δν μπαινε κανες κτς πὸ τὸν διο, πειδ γνώριζε πειτα π ποκάλυψη το Θεο τ μελλοντικὸ ρόλο τῆς γίας κόρης στν νανθρώπιση το Κυρίου.

 Στὰ ἐνδότερά του Ναοῦ ἡ Παρθένος Μαρία μεινε δώδεκα χρόνια. λο ατ τὸ διάστημα ὁ ρχάγγελος Γαβριλ προμήθευε τν Παναγία μ τροφ οράνια.ξλθε π τ για τν γίων, ταν φθασε ρα το Θείου Εαγγελισμοῦ.