ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι. Α. Α

 Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
 
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ