ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΣΤΙΣ 9 Π.Μ.
ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (sms)