ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

 
ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

            Ἀπό 14/11/2021, ἡμέρα Κυριακή, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλίππου καί μέχρι τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων θά τελεῖται καθημερινῶς ἡ Θεία Λειτουργία.

(Θ. Λειτουργία 07.00 - 09.30)