ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ (γιά τόν μῆνα Μάρτιο)

 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ   ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

γιά τόν μῆνα Μάρτιο

Θά πραγματοποιηθεῖ:

α) Τρίτη 23η Μαρτίου τρ. ἔ.

      β) Τετάρτη 24η Μαρτίου τρ. ἔ.

γ) Τρίτη 30ή Μαρτίου τρ.ἔ.

Ἔναρξη διανομῆς ὥρα 10 π.μ.

Ἀπό τήν νέα Αἴθουσα

τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
(ὁδ. Λυσίου 2 καί Ἱπποκράτους )

Παρακαλοῦνται οἱ ἔχοντες ἀνάγκη Ἐνορίτες νά ἐπικοινωνήσουν στό τηλ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 697.030.9010 πρός καθορισμό ἡμέρας καί ὥρας ἑκάστου, προκειμένου νά τηρηθοῦν τά ὑγειονομικά μέτρα καί νά ἀποφευχθεῖ ἐνδεχόμενος συνωστισμός.