ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 26ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΠΙΣΤΩΝ, 
ΔΥΟ (2) ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ Β' ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 
 
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 16.00 - 17.00 
ΚΑΙ 
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20.00 - 21.00