Βοήθησέ μας, Αϊσεραφείμη...

 

«Βοήθησέ μας, Αϊσεραφείμη, να διώξωμε τον Κιουτάγια απ'την Αθήνα, να γλυτώσωμε τους κλεισμένους χριστιανούς και να κάμωμε στους Τούρκους δεύτερη Αράχωβα και να σου φέρω χρυσό καντήλι [..] λαμπάδες εκατό ίσα με το κορμί μου και να στολίσω σαν παλάτι το μοναστήρι σου».

Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780-1827)

_Ιωάννου Βλαχογιάννη, Τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, Αθήνα, 1922
_Έργο: Γεώργιος Καραϊσκάκης | Μουσείο Μπενάκη