Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου
1. Εγκύκλιο σημείωμα για την προστασία της δημόσιας υγείας 
στους Ιερούς Ναούς
 (28/7/2020).
Εν όψει των επικειμένων μεγάλων εορτών του θέρους (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Κοιμήσεως της Θεοτόκου), στις οποίες παρουσιάζεται μεγάλη συμμετοχή πιστών στις ιερές Ακολουθίες και με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού ιδιαιτέρως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακοινώνει ότι εστάλη σήμερα Εγκύκλιο Σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του οποίου έγινε υπενθύμιση των σχετικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως έπραξε από την αρχή της υγειονομικής κρίσεως, συνεχίζει να τηρεί υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία των ανθρώπων, όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας.


Εκ του Γραφείου Τύπου
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 2. «Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 48002 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3131/28.7.2020)»
Αθηνησι τη‚ 31ῃ Ἰουλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

3. ΚYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 (ΦΕΚ 3131/Β/28-07-2020)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ

4. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 50176

ΦΕΚ 3330/Β/8-8-2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ