ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
­+ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ