ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2020

ΠΑΣΧΑ 2020
ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κ.Κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ Β΄

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ